Den stora whiskyordlistan

Publisert:
Patrick Björsjö har koll på whisky-lingot.
Patrick Björsjö har koll på whisky-lingot.

Den bärnstensfärgade drycken går under dubbla namn, blott ett litet ”e” skiljer dem åt beroende på var i världen den produceras. Men utöver det så finns det en uppsjö av termer och uttryck i whisk(e)y världen att hålla koll på. Visste du till exempel att Bourbon är en typ av amerikansk whisky? Godare har pratat med Patrick Björsjö på Mackmyra whisky som har stenkoll på alla uttryck.

På whiskyflaskan finns det termer att hålla koll på - men det finns också uttryck i whiskyvärlden som är bra att kunna om man vill briljera med sitt whiskysnack. Patrick Björsjö på Mackmyra Whisky har skapat ordlistan som får dig snacka whisky som ett fullblodsproffs.

Ordlistan står med de engelska uttrycken först och sedan den svenska motsvarigheten.

Whiskyordlistan

Angels share – Änglarnas andel, avser den whisky som avdunstar under lagringen, vilket är ungefär 2 procent av innehållet i tunnan per år.

Barrel – Ett amerikanskt ekfat som kan ta cirka 180 liter whisky, som i regel innehållit bourbon tidigare.

Blended malt – En blandning av singelmalter (se nedan) från ett eller flera destillerier.

Blended whisky – En blandning av singelmalt och grainwhisky producerad vid minst två destillerier.

Bourbon – Amerikansk whisky gjord på minst 51 % majs. Bourbon ska vara lagrad på nya ekfat i minst två år.

Cask strength – Fatstyrka. Alkoholhalten för whisky som inte vattnats ut, kan vara vilken nivå som helst från 40 % och uppåt.

Alkoholstyrkan för whisky med cask strenght är över 40 procent.
Alkoholstyrkan för whisky med cask strenght är över 40 procent.

Chill filtering – Kylfiltrering. Ett vanligt förvarande där whiskyn kyls ner och sedan pressas genom filter, syftet är att ta bort ämnen som medför att whisky grumlar sig i kontakt med luft, is eller vatten.

Draf – Drav: en restprodukt. Den massa av mältat korn som blir kvar i mäsktunnan sedan den sockerhaltiga vörten silats bort. Används ofta som foder eller gödningsmedel.

Foreshot/head – Försprit/huvudet är den oanvändbara delen av destillationen som kommer först.

Floor malting – Golvältning. Den process där kornet förmås att gro för att stärkelsen ska omvandlas till jäsbart socker. Utförs på särskilda mältningsgolv. Numera oftast ersatt av industriell mältning.

Grainwhisky – Whisky destillerad i kolonnpanna och lagrad på ekfat huvudsakligen gjord på andra sädesslag än mältat korn, vanligen vete eller majs.

Independent bottler – Oberoende buteljerare. Företag som köper upp whisky från destillerier och buteljerar under eget varumärke.

Mash still – Mäskpanna. Den första och vanligen största pannan som används vid traditionell destillering.

Mashing – Mäskning. Den process där den sockerhaltiga vörten silas av i mäsktunnan. Steget före jäsning.

Malt – Korn vari stärkelsen omvandlats till socker under mältning.

Masterblender - Den person som säkerställer kvalitén på whiskyn. Den som blandar, smakar och doftar innan whiskyn säljs.

Whisky tas upp från tunnan för att provas.
Whisky tas upp från tunnan för att provas.

Middle cut – Hjärtat. Den mittersta delen av spriten som tas från den andra destillationen ur spritpannan. Håller vanligen cirka 73 procent, kallas new make eller på svenska råsprit. Vattnas i regel ner till 63 procent och läggs på ekfat.

Mältning – Den process där malt framställs genom industriella metoder eller traditionell golvmältning.

New Make – Råsprit. Den del (hjärtat) som samlas upp ur spritpannan och läggs på ekfat.

Phenols – Fenoler. Ett samlingsnamn för många kolväteföreningar som finns i torven och som sätter markanta smaker på rökig whisky, bland annat rök som mäts i ppm, parts per million.

Pot Ale – Det som blir kvar i mäskpannan efter första destillationen, blandas i regel med draven och används som foder.

Potstill – Kittelpanna. Den traditionella panntypen i koppar som används för att destillera singelmalt.

PPM – Parts per million, den enhet vari ”rökhalten” i malten mäts.

Single cask – Betyder att all whisky i flaskan är buteljerad från ett enda fat.

Single malt – Singelmalt. Whisky gjord på 100 % mältat korn, som destillerats i potstill och lagrats på ekfat i minst tre år.

Single blended – En blandning av singelmalt och grainwhisky producerad vid samma destilleri.

Spirit still – Spritpanna. Den andra och i regel mindre av de två pannorna som används för traditionell dubbeldestillering.

Vatting – Blandning. Den process där en masterblender komponerar en whisky genom att blanda fat.

Vintage whisky - Årgångswhisky. Whisky som är försedd med sitt destillationsår på etiketten.

Whiskey - Drycken är producerad på Irland eller i USA.