Så vill matjättarna minska matsvinnet

Ändrade reglerna och räddade 100 ton morötter

Publisert:

Ica, Coop, Hemköp, Willys och City Gross. Alla är de matjättar som vill minska matsvinnet. I deras butiker kan man fynda på ”nära bäst-före-hyllor” och köpa lunchlådor som lagats av mat som annars skulle ha kastats.

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör, ICA Gruppen.
Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör, ICA Gruppen.

ICA Gruppen

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör:

 • Vad gör ni för att minska matsvinnet?
  – Hela vårt företag och alla medarbetare är väldigt engagerade i den här frågan. Vi gör bland annat insatser på våra lager, vi tar fram nya, smartare förpackningar med längre hållbarhet och vi satsar på att ligga i digital framkant och då kunna planera inköp, transporter och butiker bättre. Men, vi inspirerar också våra kunder att själva minska sitt matsvinn, med smarta recept och olika digitala tjänster. Vi vet att kunderna vill ta sitt miljöansvar och då är det vårt jobb att göra det så enkelt som möjligt för att de ska göra hållbara val.  
 • Hur har ni förändrat ert arbete i butikerna senaste året?
  – Några av de finaste insatserna för att minska svinnet görs av ICA-handlarna. Besöker man sin lokala butik kommer man med säkerhet se insatser för att minska svinnet. Det kan vara rabatter på varor som är på väg att gå ut, det kan vara att man byggt ett tillagningskök för att göra lunchlådor på mat som annars skulle kastas, eller så skänker man mat via exempelvis Svenska Kyrkan. Men, det handlar också om att med effektivare system bättre kunna planera inköp och därmed minska svinnet.
 • Hur stort matsvinn i siffror har ni?
  2016, som är vårt basår för matsvinnsmålet, var ICA Gruppens matsvinn 1,65 viktprocent av den totala försäljningen, vilket innebär att vi för varje ton sålda livsmedel har haft ett svinn på 16,5 kg livsmedel i vår verksamhet.
Under sommaren och hösten har kunder bidragit till att rädda 100 ton morötter som annars skulle ha gått till svinn
Elin Jarl, ansvarig för extern kommunikation, Hemköp.
Elin Jarl, ansvarig för extern kommunikation, Hemköp.

Hemköp

Elin Jarl, ansvarig för extern kommunikation:

 • Vad gör ni för att minska matsvinnet?
  – För att lyckas med halveringsmålet arbetar vi dels med planering och bra inköpsrutiner, dels genom att sänka priset på varor som, på grund av exempelvis kort datum, riskeras att svinnas. Det finns tydliga rutiner för att prissänka varor i god tid så att vi hinner sälja varorna innan de går ut i datum. Just nu testar vi att sälja ut frukt och grönsaker i lösvikt som annars skulle slängas, exempelvis på grund av skönhetsfläckar, i påsar om 1 kg för 10 kr styck. De finns nu i två butiker, Stockholm Torsplan och Uppsala Västertorg. Förhoppningsvis finns svinnpåsarna i fler butiker inom kort. Ett annat exempel är våra svinngoda morötter. Istället för att rata morötterna på grund av att de är för små så tycker vi att man kan äta dem istället. Under sommaren och hösten har Hemköps kunder bidragit till att rädda 100 ton morötter som annars skulle ha gått till svinn. I ett samarbete med Ryftes gård har de tidigare klass 1-kriterierna för storlek frångåtts och även mindre morötter plockas ned i påsarna.
 • Hur har ni förändrat ert arbete i butikerna senaste året?
  – Vi har det senaste året antagit mindre strikta regler för när butiker får sälja ut varor – det gör att mer mat räddas från att bli svinn. Många av våra handlarägda butiker tar också egna initiativ, på Hemköp Telefonplan finns smoothies gjord på frukt och bär som omhändertagits i butik.
 • Hur stort matsvinn i siffror har ni?
  – Vi har inga siffror att delge, men det stämmer att bland annat frukt och grönt står för stora andelar av svinnet, vilket gör att vi kraftsamlar där med de svinngoda påsarna.
Åsa Sandberg, hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop.
Åsa Sandberg, hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop.

Coop

Åsa Sandberg, hållbarhets- och samhällskommunikatör:

 • Vad gör ni för att minska matsvinnet?
  – Vi arbetar både med leverantörer, kunder, medarbetare och i butik för att minska svinnet. I butik arbetar vi med digitala verktyg såsom Whywaste för att identifiera matsvinnet snabbare och därmed sätta in åtgärder såsom reducerat pris eller förädla frukt till till exempel smoothie. 
  – Vi folkbildar genom kampanjer, t ex ”Old milk” i hur gammal mjölk luktar, för att locka konsumenterna att lukta på produkter innan man slänger mat. Vi ger i MedMera-tidningen recept på hur man lagar mat på rester och minskar matsvinnet, och informerar även på hemsidan. Vi prissänker färskvaror, mejeriprodukter och bröd som närmar sig bäst-före-datum. Vi ingår också i flera projekt med andra aktörer kring frågan, t ex ett samarbete med stjärnkocken Paul Svensson om hur man bäst tar vara på mat som håller på att gå ut.
 • Hur har ni förändrat ert arbete i butikerna senaste året?
  – De senare åren har vi infört digitala system i våra butiker för att underlätta att vi i tid kan identifiera vårt svinn. Vi arbetar systematiskt med prissänkningar och utbildar personalen i hur de bäst kan hantera svinn i butik
 • Hur stort matsvinn i siffror har ni?
  – Bröd, grönsaker och mejeri är våra största kategorier. 
City Gross.
City Gross.

Bergendahls Food (City Gross)

 • Vad gör ni för att minska matsvinnet?
  – Vi tar ett aktivt ansvar för att minska andelen mat som slängs i onödan genom att uppmuntra våra leverantörer och producenter till en resurseffektiv matproduktion, själva använda nya innovativa lösningar för att minska svinnet i vårt led samt tipsa våra kunder om enkla svinnåtgärder som sparar både pengar och miljön. Tack vare ett offensivt arbete lyckades vi förra året minska matsvinnet med 16 procent och efter införandet av en ny förpackningsmetod har köttsvinnet minskat med 63 procent.
 • Hur har ni förändrat ert arbete i butikerna senaste året?
  – Redan 2012 tillsatte vi en ”svinngeneral” som åkte runt i butiker och la grunden för ett bra uppföljningsarbete för att minska på svinnet. Vi använder även ”Whywaste” i samtliga butiker, ett digitalt verktyg som ger personal kontroll över bäst före-datum på varor och möjligheten att identifiera mat som annars riskerar att slängas. De kan då välja att göra en prissänkning, tillaga produkten i butikens kök eller skänka maten till välgörande ändamål.
  – Mycket av det vi gör börjar som lokala initiativ från medarbetarna. Ett exempel är från fjolårets torka där idéen om att hjälpa lokala bönder genom att skänka överblivet bröd, frukt och grönt till djuren, spred sig och började gälla i alla butiker.
Willys.
Willys.

Willys

Johanna Eurén, kommunikationschef:

 • Vad gör ni för att minska matsvinnet?
  – Det viktigaste är ju att förebygga så att det inte uppstår matsvinn från början. Beställa rätt mängd varor, anpassa beställningarna efter kundströmmar, väder och händelser i omvärlden som kan påverka försäljningen. Vi har avancerade beställningssystem som hjälper oss i det arbetet, men till syvende och sist är det våra medarbetare och deras kunskaper och fingertoppskänsla som är avgörande. Om mat börjar närma sig bäst före-datum så sänker vi priset och säljer ut varorna till reducerat pris. Vi utvecklar ständigt det arbetet, nu i höst börjar vi t ex sälja fyndlådor med 2 kg frukter och grönsaker för 20 kr – varor som inte längre går att sälja men som fortfarande går utmärkt att använda i t ex soppa eller smoothie. I mer än 100 butiker har vi också samarbete med hjälporganisationer, t ex Frälsningsarmén eller Stadsmissionen, dit vi skänker mat så att den inte ska gå till spillo.
 • Hur stort matsvinn i siffror har ni?
  – Det är inga siffror som vi redovisar. Frukt och grönt är det område där det slängs mest och därefter bröd – det är känsliga produkter med kort livslängd.
Så vill matjättarna minska matsvinnet
 • Varje vecka är det onsdag. Men inte vilken onsdag som helst. Det är Matsmarta onsdag! Genom kunskap, härliga tips och recept vill Aftonbladet inspirera dig och hela svenska folket att äta lite klimatsmartare. Och man måste ju börja någonstans – så varför inte en dag i veckan?